Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer doet u er verstandig aan om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Als gevolg van een ongeval of ziekte kunt u namelijk arbeidsongeschikt worden. In dat geval kan het voorkomen dat u geheel of gedeeltelijk geen arbeid meer kunt verrichten. U heeft daardoor minder of zelfs helemaal geen inkomen. Een ondernemer kan vervolgens geen aanspraak maken op een uitkering van de overheid, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen.

Met een AOV voorkomt u dat u in dergelijke gevallen verstoken bent van inkomen. Voorwaarde is dan wel dat u arbeidsongeschikt bent in de zin van de polisvoorwaarden van uw verzekeraar.

Voordat de mate van arbeidsongeschiktheid kan worden bepaald, is het noodzakelijk dat er medische informatie over u wordt opgevraagd en bij u een medisch onderzoek wordt verricht om de medische klachten en beperkingen in beeld te laten brengen.

Vervolgens wordt op basis van die medische bevindingen een zogeheten beperkingenprofiel opgesteld door de medisch adviseur van de verzekeraar of een verzekeringsarts.

Tot slot dient een arbeidsdeskundige aan de hand van het beperkingenprofiel te beoordelen of, en zo ja in welke mate, u beperkt bent in het uitoefenen van het verzekerd beroep. Pas nadat deze drietrapsraket is afgerond kan worden beoordeeld of sprake is van (vaak minimaal 25%) arbeidsongeschiktheid en dus of aanspraak kan worden gemaakt op een uitkering.

Omtrent de wijze waarop de mate van arbeidsongeschiktheid is onderzocht, het resultaat van het onderzoek, ofwel ten aanzien van de (uitleg van de) polisvoorwaarden kunnen tal van geschillen ontstaan. Dat leidt er in veel gevallen toe dat een ondernemer weliswaar arbeidsongeschikt is, maar toch geen uitkering krijgt van de verzekeraar.

Holla Advocaten is gespecialiseerd in AOV-zaken en weet als geen ander welke route moet worden bewandeld om een optimaal resultaat te behalen; het krijgen van een uitkering waar u recht op heeft.

Als u arbeidsongeschikt bent zit u niet te wachten op langslepende discussies met uw verzekeraar. Holla Advocaten kan deze discussie namens u voeren zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Uw AOV-zaak is bij ons in vertrouwde en deskundige handen.

Ineke Paul-van Velzen

Neem contact op

Gratis advies | Binnen 2 uur contact met een advocaat (tijdens kantoortijden)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Heeft u een geschil met uw AOV-verzekeraar en wilt u een gratis advies over uw mogelijkheden,  neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze letselschadeadvocaten.