Renaldo Willems

Meer over Renaldo Willems

Renaldo is vanaf 2000 werkzaam bij Holla. Sinds 2014 is hij partner bij ons kantoor. Renaldo is gespecialiseerd in het civiele procesrecht (commercial litigation). Hij adviseert en procedeert met name over geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen ondernemingen onderling (B2B) of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (B2G). In dat kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het innen van onbetaalde facturen, het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten en discussies over de inhoud en geldigheid van de door een contractspartij op de overeenkomst van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

Verder is Renaldo deskundig op het terrein van het civiele vastgoedrecht in brede zin. Hij houdt zich in dat verband bezig met kwesties die zien op de (ver)koop en (ver)huur van o.a. woningen, winkels, horeca- en kantoorruimtes en percelen. Daarnaast behandelt Renaldo diverse goederenrechtelijke aangelegenheden zoals bezit, eigendom, erfpacht en vruchtgebruik, en heeft hij ruime ervaring op het terrein van het burenrecht (bijv. grensvaststellingen, erfdienstbaarheden en onrechtmatige hinder). Binnen het vastgoedrecht heeft Renaldo de strijd tussen burgers en lokale overheden over de vraag of een burger door verjaring eigenaar van overheidsgrond is geworden tot zijn niche gemaakt.

Renaldo publiceert met enige regelmaat in allerlei (vak)bladen, geeft seminars aan ondernemers en overheden en verleent diverse diensten aan het juridische onderwijs. Renaldo is lid van de VIA (Vereniging van incasso- en procesadvocaten) en van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht).

Met dezelfde overgave als waarmee hij zich op zijn vak stort, is hij – als hij ook maar even de kans krijgt – te vinden in de bioscoop waar hij zich verdiept in de laatste producties. Zonder twijfel is Renaldo onze grootste filmexpert.

Wijziging Warmtewet


Wijziging van de Warmtewet per 1 juli 2019: wat verandert er in de relatie huurder-verhuurder?

De Warmtewet is, na een lange voorgeschiedenis, op 1 januari 2014 in werking…

`

Renaldo Willems persoonlijk om advies vragen?

Direct een afspraak maken

Waarde huuraanbieding?


Wat is de waarde van een ondertekende huuraanbieding of huurbevestiging?

Het is redelijk gebruikelijk dat de overeenstemming over het sluiten van een huurovereenkomst wordt…

Nieuwsberichten

Zorgplicht van grondroerders


De Hoge Raad schetst het kader voor de invulling van de zorgplicht

Een grondroerder kan beter even doorgraven tot hij zeker weet waar kabels…

Kabelschades en zorgplicht


Aansprakelijkheid voor kabelschades:  hoe ver strekt de zorgplicht van grondroerders?

Een grondroerder (graafbedrijf) heeft voor de aanleg van…

Het Versnipperde Groen


Een sprookje over verjaring, op feiten gebaseerd

Er was eens, nog niet zo gek lang geleden, een Koninkrijk, hier niet zo heel ver vandaan. In…

Publicaties

Werk aan de webwinkel! Het hanteren van algemene voorwaarden.

Het hanteren van algemene voorwaarden: werk aan de webwinkel. In het papieren handelsverkeer blijft het leerstuk algemene voorwaarden voor…

Huurprijs en horeca


Oplevering, redelijkheid en billijkheid, oppervlakte, ondermaat, overmaat, exoneratieclausule

Het oordeel van het hof dat het beroep van de…

Huur en faillissement


Faillissement van Info Opleiders B.V. /Uni-Invest B.V.

Een huurder van kantoorruimte (Info Opleiders) wordt in staat van faillissement…

Curriculum Vitae & Werkervaring

Holla Advocaten

Partner
2014 - heden

Holla Advocaten

Advocaat-medewerker
2003 - 2014

Holla Advocaten

Advocaat-stagiaire
2000 - 2003

Opleidingen

Universiteit Nijmegen

Nederlands recht
1992 - 1999

Nevenactiviteiten

NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)

Lid

VIA (Vereniging van incasso- en procesadvocaten)

Lid

Spring naar toolbar