Erik is voorzitter van ons sectorteam zorg. In zijn advies- en procespraktijk combineert hij het gezondheidsrecht met het ondernemingsrecht. Erik adviseert en begeleidt voornamelijk (raden van bestuur en raden van toezicht van) zorgaanbieders/-ondernemers, individuele beroepsbeoefenaren (in cure en care) en organisaties binnen het sociaal domein. In de praktijk houdt hij zich vooral bezig met vraagstukken op het gebied van samenwerking, (zorg)contractering, governance en aansprakelijkheid van zorgaanbieders. Daarnaast adviseert hij over de zorgspecifieke aspecten van privacy- en gegevensbescherming en adviseert en procedeert regelmatig over:

 • governance en marktregulering van zorgaanbieders (Wtza, WTZi, Wmg, Wmcz 2018, Governancecode Zorg);
 • inrichting van samenwerkingsverbanden in de zorg;
 • (geschillen rondom) associatie en dissociatie van (artsen)maatschappen;
 • medezeggenschap van cliënten(raden);
 • toezicht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • concentratiemeldingen aan de NZa bij fusies, overnames, joint ventures en overige samenwerkingsvormen;
 • (materiële) controles door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten;
 • contractuele geschillen tussen zorgaanbieders en -ondernemers.

Regelmatig publiceert Erik zorggerelateerde artikelen, blogs en annotaties bij rechtspraak. Ook verzorgt hij vaak cursussen en presentaties voor zorgaanbieders en zorgprofessionals, in de vorm van in-house bijeenkomsten bij cliënten, zorgcongressen, onze eigen digitale ochtendsessies en het jaarlijkse zorgseminar van Holla.

Track Record

Curriculum Vitae

 • 2022 - heden, Holla legal & tax
  Advocaat
 • 2017 - 2022, KBS Advocaten N.V.
  Advocaat
 • 2015 - 2017, AD Advocaten
  Advocaat
 • 2009 - 2015, KBS Advocaten N.V.
  Advocaat

Opleiding

 • 2018, Grotius Academie
  Onderneming & Aansprakelijkheid (cum laude)
 • PAO Universiteit Leiden
  Specialisatiecursus Huurrecht
 • 2008 - 2009, Universiteit van Amsterdam
  Mastervak Gezondheidsrecht
 • 2003 - 2006, Radboud Universiteit Nijmegen
  Nederlands Recht, specialisatie vennootschapsrecht (cum laude)
 • 2005, University of North Carolina School of Law
  Law School

Nevenactiviteiten

 • Vereniging voor Gezondheidsrecht
  Lid
 • Vereniging Corporate Litigation
  Lid
Meer lezen