ACM leidraad duurzaamheidsclaims

De transitie naar een duurzamere samenleving is één van de grootste uitdagingen waar de samenleving nu mee kampt. De consument wil aan die transitie ook zijn steentje bijdragen en geeft steeds vaker de voorkeur aan duurzame producten en diensten. Duurzaamheid is dus ook ‘big business’. Hierdoor ligt ‘green washing’ op de loer. Hiervan is sprake als een onderneming zich duurzamer voordoet dan zij daadwerkelijk is, bijvoorbeeld door misleidende duurzaamheidsclaims. Uit recent onderzoek van de Europese Commissie1 volgt dat in 42% van de gevallen duurzaamheidsclaims overdreven, niet-onderbouwd of misleidend waren en dat het hanteren van die claims onder de geldende regels waarschijnlijk zou kwalificeren als een oneerlijke handelspraktijk. In Nederland kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor dergelijke oneerlijke handelspraktijken boetes opleggen en die kunnen behoorlijk oplopen.

Op 28 januari 2021 heeft de ACM dan ook de Leidraad Duurzaamheidsclaims gepubliceerd, waarin zij aangeeft hoe zij voornoemde open normen zal toepassen op duurzaamheidsclaims. Deze leidraad wordt toegelicht in een whitepaper. Hieronder kunt u de whitepaper downloaden. Neem voor meer informatie contact op met Robbert Sjoerdsma.

Duurzaamheidsclaims_ACM_rapport